Winter

Lidmaatschap

Winterseizoen 2021

Compensatie Vorig Winterseizoen 2020-2021

Aangezien de indoorhal afgesloten is als gevolg van de Coronamaatregelen in het winterseizoen, hebben we als bestuur het nodige gedaan om tegemoet te komen aan de nood om tennis te spelen in deze vervelende Covid tijd. De buitenterreinen zijn constant open gebleven tijdens het winterseizoen en met wat moeite hebben we alle buitenterreinen ook speelklaar gemaakt na de vriesperiode van een paar weken geleden. 

Vele leden hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt om hun favoriete sport te beoefenen en om de nodige ontspanning te kunnen nemen.

 

Omdat de impact van de Coronamaatregelen op het winterseizoen 2020-2021 groot waren, hebben we ook volgende beslist

 • Alle prijzen van het winterseizoen (vast uur en dag abonnement) blijven ongewijzigd in 2021-2022
 • Voor verlenging van een vast uur in het winterseizoen 2021-2022 geven we 50% korting op de prijs
 • Voor verlenging van een dagabonnement in het winterseizoen 2021-2022 geven we 50% korting op de prijs

 

Via deze regeling willen we tegemoetkomen aan de beperkte speelmomenten in het korte winterseizoen van 2020-2021. 


Met deze regeling brengen we onze vereniging niet in financiële problemen zodat we kunnen garanderen dat we als bestuur geëngageerd verder kunnen werken de komende jaren.

Planning Vaste Uren

Aanbod

Vast Uur

Weekdagen

van 09u tot 17u => €270

van 17u tot 19u => €380

van 19u tot 22u => €420

van 22u tot 24u => €380

 Woensdag Namiddag

van 12u tot 17u => €380

Weekends (zat & zon)

van 09u tot 24u => €380


Zaterdag avond na 19u

kan men geen vast uur aanvragen

Te betalen vóór 10 september

Verplicht

Lid Tennis Vlaanderen

Verzekering Tennis Vlaanderen

Procedure

Aanvragen Vast Uur

Goedkeuring Afwachten

Betalen vóór de aangegeven periode

Inclusief

Spelen op vast uur

Reservatie op vrije uren mits betaling per gespeeld uur

Beschikbaarheid

Tijdens het dubbel tornooi in de herfst vakantie kan men niet spelen, de terreinen worden dan gebruikt voor de geplande matchen van het tornooi

Vast Uur Aanvragen

Hernieuwen van vast uur

 • De spelers met een vast uur van vorig jaar hebben voorrang op het hernieuwen van hun vast(e) uur (uren) tot 1 september
 • De aanvraag tot hernieuwen van een vast uur moet doorgegeven worden
 • Het uur ligt pas vast als het totale bedrag (één betaling per terrein) is overgeschreven en ontvangen op de rekening van de club en dit ten laatste op 10 september
 • Na 10 september wordt het uur vrijgegeven


Aanvragen van een vrij uur


Betalen Vast Uur

Het totale bedrag moet in 1 betaling overgeschreven worden, wat neer komt op 1 betaling per terrein.

De betaling moet gebeuren via overschrijving op volgend rekening nummer

 • IBAN: BE44 0016 4213 6945 -- BIC: GEBABEBB

Met duidelijke vermelding van :

 • dag
 • uur
 • naam van spelers


De compensatie omwille van Corona bij verlenging van het winteruur (zoals hierboven beschreven) meteen in mindering te brengen bij betaling !


Lid Tennis Vlaanderen

Indien spelers geen lid van Tennis Vlaanderen zijn, moet men zich registreren als lid van tennis vlaanderen om verzekerd te zijn.

Meer details van de procedure "Lid Worden Tennis Vlaanderen" vind je onderaan deze pagina.


Dagabonnement

€200

per persoon

Te betalen vóór

22 september

Voorwaarden

max 5 uren spelen/week

op vrij uren

op weekdagen tot 17:00

Inclusief

Lid TCD

Lid Tennis Vlaanderen

Verzekering Tennis Vlaanderen

Indoor Spelen met beperking

Beschikbaarheid

Gedurende de schoolvakanties kunnen tussen 09u & 16u de terreinen ingenomen worden voor het organiseren van tennisstages

Inschrijven Dagabonnement

Reserveren

Meer details van de procedure "RESERVEREN" vind je onderaan deze pagina.


Men kan pas spelen als het terrein is gereserveerd.

Spelen zonder reserveren is 25€ boete !


Spelen

TC Denderleeuw gebruikt de digitale procedure van Tennis Vlaanderen om lid te worden en te registeren voor het  dagabonnement .

Meer details van de procedure "Lid Worden Tennis Vlaanderen" vind je onderaan deze pagina.


Vrij Spelen

Enkelspel - €7/persoon

Dubbelspel - €5/persoon


1 uur op 1 terrein

Te betalen vóór starten met spelen

Verplicht

Lid TCD

Lid Tennis Vlaanderen

Verzekering Tennis Vlaanderen

Procedure

Lid reserveert een terrein via het reservatie systeem

Dit tarief is enkel geldig voor

leden van TCD.

Als gast kan je ook spelen,

alle details kan je raadplegen

op de gast pagina.

Lid Tennis Vlaanderen

Indien spelers geen lid van Tennis Vlaanderen zijn, moet men zich registreren als lid van tennis vlaanderen om verzekerd te zijn.

Meer details van de procedure "Lid Worden Tennis Vlaanderen" vind je onderaan deze pagina.


Betalen Gereserveerd Uur

Het terrein moet meteen tijdens de reservatie online betaald worden door het zomerlid.


Reserveren

Meer details van de procedure "RESERVEREN" vind je onderaan deze pagina.


Spelen

Men kan pas spelen als het terrein is gereserveerd.

Spelen zonder reserveren is 25€ boete !


Zaterdag Avond

€100

1 avond

Te betalen vóór starten met spelen

Voorwaarden

Spelen op beide indoor terreinen

op een zaterdag avond

vanaf 19u

voor leden

Verplicht

Lid TCD

Lid Tennis Vlaanderen

Verzekering Tennis Vlaanderen

Procedure

Aanvraag 

Goedkeuring Afwachten

Inclusief

Indoor spelen op beide terreinen

Kantine is open en bemand

De club kan een zaterdag avond blokkeren voor een evenement.

Zaterdag Avond Aanvragen

Gelieve een aanvraag te versturen naar email terreinreservatie@tcdenderleeuw.be met vermelding van:

 • dag
 • startuur
 • reden
 • contact persoon

Lid Tennis Vlaanderen

Indien spelers geen lid van Tennis Vlaanderen zijn, moet men zich registreren als lid van tennis vlaanderen om verzekerd te zijn.

Meer details van de procedure "Lid Worden Tennis Vlaanderen" vind je onderaan deze pagina.


Spelen

Men kan pas spelen als het terrein is gereserveerd.

Spelen zonder reserveren is 25€ boete !


Algemeen

DOWNLOAD

PERIODE

Het wintertennisseizoen,

 • Start op vrijdag 24/09 
 • Einde op zondag 03/04


Zomerleden kunnen op de buitenterreinen spelen tot zolang het weer het toelaat, maar NIET op de binnenterreinen zonder reservatie en betaling.


Het bestuur van TC Denderleeuw, Jef, Joost, Joyce, Geert, Roland, Jens, Mats, Jo en Ronny wensen je een prachtig tennisseizoen en hopen je zo spoedig mogelijk op of rondom onze terreinen te ontmoeten.


Lid Worden Tennis Vlaanderen

TC Denderleeuw gebruikt de digitale procedure van Tennis Vlaanderen om lid te worden. De tarieven staan publiek op de website van Tennis Vlaanderen.

 • Inschrijven kan via deze link https://www.tennisvlaanderen.be/lid-worden?clubId=1987
 • Het biedt de gelegenheid om de persoonlijke gegevens (adres, e-mail en telefoonnummers) na te kijken en aan te passen aan de huidige situatie.
 • Na de inschrijving, zal u via email gevraagd worden te betalen, er kan een vertraging opzitten van een aantal dagen wegens administratie.
 • De betaling gebeurt via een overschrijving met gestructureerde mededeling waardoor de opvolging van de betalingen juister kan verlopen.
 • Wanneer de betaling correct is geregistreerd in het systeem, zal u een email ontvangen met de bevestiging dat u lid bent


START SPELEN

Zolang het gehuurde uur of het abonnement niet betaald is, kan en mag er niet gespeeld worden op de terreinen van TC Denderleeuw. 


RESERVEREN

TC Denderleeuw gebruikt het reservatie systeem van Tennis Vlaanderen om een terrein te reserveren. 

 • Reserveren van terreinen kan enkel online via een computer thuis, smartphone of via de clubapp.

 

Indoor terreinen

 • Er kan op voorhand 1 uur worden gereserveerd.
 • Pas nadat je speeluur voorbij is, kan je terug 1 uur reserveren.
 • Wie wegens onvoorziene omstandigheden op het gereserveerde uur niet kan spelen,is verplicht de terreinreservatie te wissen.
 • Zo krijgen andere leden de kans om in laatste instantie het uur toch nog in te nemen. Hierop zal controle gedaan worden. Leden die aan deze verplichting verzuimen, zullen na 2 misbruiken aangesproken worden en kunnen tijdelijk geblokkeerd worden. Wie op de reservatie ingeschreven staat, moet ook op het terrein staan.


OPENINGSUREN CLUBHUIS

Oktober tot en met Maart

Weekdagen

van 19:00u tot 23:00u

Zon en feestdagen

van 19:00u tot 23:00u


SCHOENEN

Er wordt streng toegezien op het gebruik van het juiste schoeisel in de zaal nl. propere tennisschoenen ZONDER gravel. Indien overtreding, €25 boete voor opkuisen van de zaal.


PLANNING

Clubkampioenschap - Hamburgers en speciaal bier

          Zondag 5 september

             Hou deze datum al vrij, meer details worden later aangekondigd via verschillende communicatie kanalen

Jeugdtour Tornooi

          Vrijdag 10 september

             Hou deze datum al vrij, meer details worden later aangekondigd via verschillende communicatie kanalen

Winter Lessen

          Van oktober tot maart

           Geïnteresseerd in training of lessen, meer informatie en contact details kan je opvragen op de website

           via deze link https://www.tcdenderleeuw.be/tennisschool-2/winterlessen/index.html

Clubfeest

          Vrijdag 1 oktober

             Hou deze datum al vrij, meer details worden later aangekondigd via verschillende communicatie kanalen

Belot-avond Coach

          Vrijdag 15 oktober

             Hou deze datum al vrij, meer details worden later aangekondigd via verschillende communicatie kanalen

Winter Dubbel Tornooi

          Van 29 oktober tot 7 november

          Officieel dubbel tornooi (Tennis Vlaanderen), inschrijven kan via de website van Tennis Vlaanderen

Trappistenavond

          Vrijdag 26 november

             Hou deze datum al vrij, meer details worden later aangekondigd via verschillende communicatie kanalen

Warmste Week

          Zaterdag 11 december

             Hou deze datum al vrij, meer details worden later aangekondigd via verschillende communicatie kanalen

Nieuwjaarsreceptie

          Vrijdag 7 januari

             Hou deze datum al vrij, meer details worden later aangekondigd via verschillende communicatie kanalen