Zomerlid

Lidmaatschap

Zomerseizoen 2020

Kids

8 jaar en jonger 

geboren 2011 en later

35€

 

 

Inclusief

Lid TCD

Lid Tennis Vlaanderen

Verzekering Tennis Vlaanderen

Outdoor Spelen

Indoor Spelen 

Jeugd

9 - 17 jaar

geboren 2002 tot 2010

100€

90€

Indien betaald vóór 30 maart

Inclusief

Lid TCD

Lid Tennis Vlaanderen

Verzekering Tennis Vlaanderen

Outdoor Spelen

Indoor Spelen

Volwassen

18 jaar en ouder

2001 en vroeger

150€

140€

Indien betaald vóór 30 maart

Inclusief

Lid TCD

Lid Tennis Vlaanderen

Verzekering Tennis Vlaanderen

Outdoor Spelen

Indoor Spelen

Als u al verzekerd bent bij Tennis Vlaanderen (lid in een andere club), dan wordt de bijdrage van de federatie in mindering gebracht. In 2019 is het bedrag 16,38€.

Gezin

18 jaar en ouder

2001 en vroeger

390€

380€

Indien betaald vóór 30 maart

Inclusief

Lid TCD

Lid Tennis Vlaanderen

Verzekering Tennis Vlaanderen

Outdoor

Indoor Spelen

Studerende kinderen van éénzelfde gezin en onder het ouderlijke dak wonen.

DOWNLOAD

INSCHRIJVEN

TC Denderleeuw gebruikt de digitale procedure van Tennis Vlaanderen om lid te worden. De tarieven staan publiek op de website van Tennis Vlaanderen.

 • Het biedt de gelegenheid om de persoonlijke gegevens (adres, e-mail en telefoonnummers) na te kijken en aan te passen aan de huidige situatie.
 • Na de inschrijving, zal u via email gevraagd worden te betalen, er kan een vertraging opzitten van een aantal dagen wegens administratie.
 • De betaling gebeurt via een overschrijving met gestructureerde mededeling waardoor de opvolging van de betalingen juister kan verlopen.
 • Wanneer de betaling correct is geregistreerd in het systeem, zal u een email ontvangen met de bevestiging dat u lid bent.
 • Dan kan u een terrein reserveren en spelen.

START SPELEN

Zolang de lidmaatschapsbijdrage niet betaald is, kan en mag er niet gespeeld worden op de terreinen van TC Denderleeuw. Indien u van een korting wilt genieten, gelieve dus vóór 30 maart het lidgeld te betalen alvorens het zomertennisseizoen aan te vatten.

RESERVEREN

TC Denderleeuw gebruikt het reservatie systeem van Tennis Vlaanderen om een terrein te reserveren. 

 • Reserveren van terreinen kan enkel online via een computer thuis, smartphone of via de clubapp.

 

Indoor en outdoor terreinen

 • Er kan op voorhand 1 uur op weekdagen én 1 uur in het weekend worden gereserveerd.
 • Pas nadat je speeluur voorbij is, kan je terug 1 uur reserveren.
 • Wie wegens onvoorziene omstandigheden op het gereserveerde uur niet kan spelen,is verplicht de terreinreservatie te wissen.
 • Zo krijgen andere leden de kans om in laatste instantie het uur toch nog in te nemen. Hierop zal controle gedaan worden. Leden die aan deze verplichting verzuimen, zullen na 2 misbruiken aangesproken worden en kunnen tijdelijk geblokkeerd worden. Wie op de reservatie ingeschreven staat, moet ook op het terrein staan.

 

Indoor terreinen

 • Tijdens de interclub periode (mei->juni, eindrondes, najaarsinterclub), hebben de geplande ontmoetingen bij slecht weer voorrang op het gebruik van de indoor terreinen door leden.
  • Dit wordt opgelegd door de federatie Tennis Vlaanderen, competitie heeft voorrang om gespeeld te worden op de dag van de planning.
  • Een gereserveerd terrein kan opgevorderd worden bij slecht weer door de interclubleider voor een geplande ontmoeting
 • Tijdens de lentelessencyclus (april->juni) hebben de geplande lessen bij slecht weer voorrang op het gebruik van de indoor terreinen door de leden. De indoor terreinen worden dan opgenomen volgens opvolgnummer, beginnend bij terrein 1 en dan terrein 2.
  • De wekelijkse continuïteit van de lessen is belangrijk om kwaliteitsvolle lessen aan te bieden zodat de leerlingen vooruitgang kunnen maken
  • Door de korte periode van 3 maand, is er weinig flexibiliteit om de 10 lessen uit te stellen omdat studenten in juni examens hebben en omdat er vanaf juli vakanties gepland zijn en de lesvolgers beperkt beschikbaar zijn
  • Een gereserveerd indoor terrein kan opgevorderd worden bij slecht weer door een trainer voor een gepland lesuur op een outdoor terrein

SCHOENEN

Er wordt streng toegezien op het gebruik van het juiste schoeisel in de zaal nl. propere tennisschoenen ZONDER gravel. Indien overtreding, €25 boete voor opkuisen van de zaal.