WhatsApp

WhatsApp Groepen

Gezien we de voorbije jaren heel wat nieuwe leden hebben mogen verwelkomen, lijkt het ons geen slecht idee om zowel voor tennis als padel een WhatsApp groep op te richten.


Deze WhatsApp groepen zijn openbaar, waardoor iedereen via onderstaande knop of QR-code kan toetreden.


Deze WhatsAppgroepen hebben o.a. het doel om nieuwe en bestaande leden met elkaar in contact te brengen. Of heeft een van je vaste partners last minute afgezegd? Dan kan je een oproep doen in één van de groepen.


Om deze groepen overzichtelijk te houden, vragen we om steeds volgend formaat te gebruiken wanneer je een oproep plaatst:


Datum - Uur - Niveau
1. Speler 1
2. Speler 2
3. Speler 3 (indien dubbelspel)
4. Speler 4 (indien dubbelspel)


Je herhaalt het bericht en vult je naam in wanneer je kan meedoen.

Eens de plaatsen volzet zijn, kan speler 1 het terrein boeken