Cookie Policy


Cookie Policy

Cookiebeleid van TC Denderleeuw vzw

TC Denderleeuw vzw met maatschappelijke zetel te Walleken 6, 9470 Denderleeuw is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres info@tcdenderleeuw.be.


Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “TC Denderleeuw vzw-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die TC Denderleeuw vzw aanbiedt en die toegang geven tot TC Denderleeuw vzw content.


TC Denderleeuw vzw kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante TC Denderleeuw vzw-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 


TCD Denderleeuw vzw gebruikt momenteel geen cookies voor de online diensten.


Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.


Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.